Muswada Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ya Mwaka 2022

Muswada Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ya Mwaka 2022

 

TOA MAONI KWA MUSWADA  

PAKUA Muswada Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ya Mwaka 2022

PAKUA FOMU IFUATAYO Fomu ya Kupokea Maoni iwasilishe TNBC kupitia barua pepe es@tnbc.go.tz