Muswada wa Sheria ya Uwekezaji Tanzania ya mwaka 2022

Muswada wa Sheria ya Uwekezaji Tanzania ya mwaka 2022

 

TOA MAONI KWA MUSWADA

PAKUA Muswada wa Sheria ya Uwekezaji Tanzania ya mwaka 2022

PAKUA FOMU IFUATAYO Fomu ya Kupokea Maoni iwasilishe TNBC kupitia barua pepe es@tnbc.go.tz 

Taarifa kwa Vyombo vya Habari
Hakuna Taarifa kwa sasa