Muswada wa Sheria ya Bima ya Afya kwa Wote ya Mwaka 2022

Muswada wa Sheria ya Bima ya Afya kwa Wote ya Mwaka 2022

TOA MAONI KWA MUSWADA

PAKUA Muswada wa Sheria ya Bima ya Afya kwa Wote ya Mwaka 2022

PAKUA FOMU IFUATAYO Fomu ya Kupokea Maoni iwasilishe TNBC kupitia barua pepe es@tnbc.go.tz